,

Regulamin rozgrywek Turniejów Brydża Sportowego
Grand Prix Milanówka 2019-2020

 

 1. Miejsce rozgrywek: Milanówek, ul. Brzozowa 7,
  (w Klubie obowiązuje zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych)
   
 2. Turnieje mają rangę turniejów klubowych
  Rozgrywane przy użyciu kaset licytacyjnych (bidding box), min. 24-28 rozdań.
   
 3. Harmonogram rozgrywek:
   
  • turnieje rozgrywane są w czwartki (dni robocze)
  • pierwszy turniej zaliczany do GP Milanówka - 5 września 2019r.
  • ostatni turniej zaliczany do GP Milanówka - 25 czerwca 2020r.
   
  • 1-szy turniej w miesiącu - PARY-MAXy*
  • 2-gi turniej w miesiącu - PARY-IMPy (cav. uśr.)
  • następne turnieje w miesiącu - PARY-MAXy*
  • * = turnieje o frekwencji mniejszej niż 8 par - IMPy (cav. uśr.)
   
 4. Wpisowe: (wpisowe może być zmienione po uprzednim ogłoszeniu - obowiązuje 2 tygodnie po ogłoszeniu)
  • normalne: 30,-zł/od pary
  • młodzież szkolna: para - bezpłatnie (bez prawa do nagród)
   
 5. Każdy turniej zaczyna się o godz.1800
  Zapisy do turnieju są przyjmowane przed każdym turniejem od godz. 1750
  ważna rejestracja przez BridgeRegister (do godz. 10:00 w dniu turnieju)
  Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
  zgłoszenie do turnieju oznacza wyrażenie zgody na publikację danych osobowych i wizerunku
   
 6. Wyniki będą ogłaszane po zakończeniu turnieju, a okres reklamacyjny upływa po rozpoczęciu kolejnego turnieju.
  Organizator zastrzega sobie możliwość prezentowania aktualnych rezultatów w trakcie trwania zawodów.

 7. NAGRODY wg klucza PZBS (wypłacane po upływie okresu reklamacyjnego).
  Fundusz nagród stanowi 60% wpisowego i dzieli się następująco:
  • ok. 50% funduszu wpisowego - na nagrody bieżące w każdym turnieju.
   (Podział nagród wg klucza PZBS)
  • 10% funduszu wpisowego - na nagrody długofalowe, wg klucza 10,7,5,4,3, po 2 - najlepsza kobieta, najlepszy zawodnik o WK<=2,0
   
 8. Zasady punktacji długofalowej (Pdf) i kwartalnej:
  • w TURNIEJACH PAR
  • za I miejsce ilość par x 1,5 (zaokrąglenie w górę)
  • za ostatnie miejsce 1 pdf
  • dodatkowo za pierwsze 3 miejsca +3, +2, +1.
  • lokaty dzielone dzielą się PDF-ami z zaokrągleniem w górę
  • Do klasyfikacji długofalowej zalicza się:  
  • 1/3(z zaokrągleniem w górę) najlepszych turniejów na impy (cav. uśr.)
  • 1/3(z zaokrągleniem w górę) najlepszych turniejów na MAXY
   • W przypadku miejsc dzielonych decydują punkty z ostatniego turnieju(lepsze miejsce)
    
  • Podczas turniejów obowiązuje Polityka Systemowa PZBS, przepisy MPB2007/2017, przepisy PZBS.
    
  • UDZIAŁ W TURNIEJU JEST DOBROWOLNY - PRZESTRZEGANIE REGULAMINU OBOWIĄZKOWE
    
  • Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia zawodnika z zawodów oraz wyznaczenia okresu karencji.